PŠ Dvor 073885550
 

KONTAKTNI PODATKI

Telefon: 07 3885550
Št. telefafaksa: 07 3885550
E- pošta: projekt2.osnmzu@guest.arnes.si,
Vodja podružnice: ga. Tatjana Hren

Zaposleni:

1. r.(15 uč.); ga. Mateja Cvitkovič, sorazrednik ga. Mira Hrovat

2.r.(14 uč.); ga. Katja Ciglar Udovič, RAP

3.r.(16 uč.); ga. Tatjana Hren, vodja PŠ, RAP

ga. Mira Hrovat, 2. str. del. v 1. r., JV/D, PB2/D, RaP

gdč. Natalija Gruden, PB2

gdč. Špela Markovič, TJA 4.r., PB2

ga. Petra Avguštin, PB1

gdč. Lucija Selan, N1A, TJA (2.,3. r.)

gdč. Nina Tomažič, OPZ – Rap

ga. Helena Smrke, KR –4.r./I. polletje

ga. Angela Čufer, ISP, RAP

ga. Darja Sedaj, ŠPO, NŠP/4. r.

NŠP-ga. Tanja Zupančič PB/D

GU: vsak tretji torek v mesecu: 15.15–16.15

(Visited 102 times, 1 visits today)