ZGODOVINA ŠOLE

Začetki šolstva na Dvoru segajo v daljno leto 1841, ko so pričeli s fužinarsko šolo v cerkovnikovi hiši, v stari šolski stavbi pa so pričeli s poukom leta 1874. V začetku je bila šola enorazredna. Šolsko leto so pričenjali in zaključevali s slovesno mašo, učenci pa so se učili branja, pisanja, računanja, verouk, posvetno moralko in osnovne pojme iz gospodarstva. Leta 1904 pričnejo tudi s ponavljalno šolo.
Trirazrednica je šola postala 1925, ko postane pouk učinkovitejši, saj vsem učencem omogočijo dostop do učnih knjig. Štirirazrednica postane šola 1932 leta in povprečno je v šolo vpisanih 250 otrok. Življenje na Dvoru je bilo pred drugo svetovno vojno kulturno pestro in zasluge za to so imeli tedanji učitelji, ki so delovali narodno buditeljsko in prosvetljevalsko. Med drugo svetovno vojno je bila šola bombardirana, porušeni del poslopja so obnovili leta 1947 ter pouk organizirali v petih, nato šestih in sedmih razredih. Zaradi sprememb v organizaciji pouka pa je šola 1962 leta postala podružnica šole Žužemberk, kar je še danes. Leta 1986 prizidajo šoli še vrtec, ki deluje v dveh oddelkih. Za najmlajše otroke je varstvo organizirano v DV Gliha.
Jeseni leta 2006 smo se preselili v novo šolo, ki ima zanimivo lokacijo nad Krko in je brez škodljivega radona, ki nas je pregnal iz stare šole. V novi šoli je tudi VVE Dvor, najprej trije, nato štirje oddelki, ki so iz leta v leto bolj polni, saj se število otrok povečuje.

(Visited 37 times, 1 visits today)