PŠ Dvor 073885550
 

ČISTILNA AKCIJA PŠ DVOR

V čistem okolju se vsi dobro počutimo, saj je zdravo, prispeva k naši notranji urejenosti, vse lažje najdemo… in nenazadnje varujemo tako tudi naš planet.

Zato smo v ponedeljek, 28. 3. 2022 v okolici PŠ Dvor izvedli očiščevalno akcijo. Namenili smo ji dve uri in se odpravili čistit Dvor, cesto do Dvora in Sadinje vasi ter Sadinjo vas in Mačkovec. Vsi učenci so se dela lotili resno, saj so pred akcijo spoznavali, kaj se dogaja z našim planetom, kako so pomembne čiste vode, varovanje gozda … Spoznavali so tudi, da imamo vsi srečo, da živimo v tem koščku sveta ter da je naša dolžnost naš raj ohranjati čim manj onesnažen.

Ko smo z delom končali, smo preštevali zbrane vreče odpadkov. Največ vreč so nabrali četrtošolci, 9 vreč odpadne embalaže in 3 vreče mešanih odpadkov se je nabralo ob cesti med Dvorom in cerkvijo v Kotih. Velika količina odpadkov nas je neprijetno presenetila, saj smo mislili, da znamo naše okolje bolje čuvati.

Odločili smo se, da se bomo za čisto okolje trudili vsak dan ter tako ohranjali naše gozdove, pitno vodo, prst, zrak, saj brez tega ne bo možno življenje.

Zvonka Struna

(Visited 34 times, 1 visits today)
 
 

Več prispevkov iz Nerazvrščeno